Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Kobieta nie musi mieć orgazmu, żeby uznała, że miała zajebisty seks

Czasami chodzi jej o to żeby on doszedł w 30 sekund. Chodzi o to aby nie mógł się powstrzymać.

Nie kotek, nie mamrotek, nie smyranie po szyi (choć miłe), nie ubóstwiam twoją pachwinę, nogi, oraz paznokcie, nie – jesteś taka piękna, nie opowieści. To nie jest czas na takie pierdoły.

Niech pokaże jak bardzo tego chce. Niech szaleje z pożądania. Kobiety lubią jak faceci szaleją z pożądania. Do nich. 

— esencja. p
7028 7722 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Reposted fromFlau Flau viaclementiines clementiines
4176 ac02 500
Reposted frommangoe mangoe viaschlachtoros schlachtoros
2359 280c 500
Reposted fromTamahl Tamahl viasogib sogib
0244 9838
Reposted fromlebowski lebowski viaganzrockbar ganzrockbar
4570 4968
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
2632 96d2 500
Reposted fromtichga tichga viakatkonak katkonak
5312 9ea9
Reposted fromxalchemic xalchemic viagrovly grovly
6764 9dc2 500
Reposted frompiehus piehus viagreywolf greywolf
5371 5333 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaawakened awakened
5848 ce26 500
Reposted fromfuckingspecial fuckingspecial viaawakened awakened
6110 17c0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaawakened awakened
6222 084f
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaawakened awakened
6932 de96 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl