Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1480 3a6e
Reposted fromels els viaanotherwaytodie anotherwaytodie
9759 7c8b 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
4312 5faa 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
2771 5450 500
9565 2172 500
Reposted fromowca owca viabegformore begformore
3616 1b75 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viazupamarzen zupamarzen
3424 0d72 500
Reposted frompiehus piehus viadeparter departer
3611 cbe0 500
Reposted fromteijakool teijakool viahornypigeon hornypigeon
3048 a472 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaQdeu Qdeu
Reposted fromFlau Flau viakatkonak katkonak
1873 2416
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum via8agienny 8agienny
1073 4589 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viawaco6 waco6
9750 b41c 500
Reposted fromtfu tfu viaOhSnap OhSnap
5997 5296 500
Reposted fromunco unco viagreywolf greywolf
Potrzebny mi ktoś, kto przyjmie mnie razem z tym wszystkim. Kto powie do mnie: "Mała" i pozwoli mi taką być. Kto powie: "puść te wszystkie sznury, którymi się splątałaś" i one puszczą. Kto powie: "jestem" i naprawdę tu będzie. Kto nie złoży reklamacji. Nie odda z powrotem do serwisu, bo uzna, że jednak nie chce się męczyć. Kto będzie chciał mnie rozkręcić. Zajrzeć do środka. Ubrudzić się. Powymieniać zepsute części. Żebym w końcu nie musiała być z kamienia. Żebym mogła się rozpaść. Rozpuścić. Rozlać. Rozkleić. Żeby chciał. Nie zraził się. Strzegł. Zebrał mnie i schował w ramionach. Trzymał. Trzymał tak całą noc. Żebym mogła spokojnie zasnąć. Uspokoić wszystkie rozdygotane części. Rozchwiane fragmenty. Żeby to w końcu ktoś bronił mnie. Żeby to w końcu przy mnie ktoś czuwał. Żebym to w końcu ja mogła zamknąć oczy. Żebym nie musiała nic wiedzieć. Żebym nie musiała stać na baczność. Żebym mogła wyłączyć radar, czujniki i alarmy. Żebym nie musiała się spieszyć. Uciekać. Zrywać się na budzik. Na znak. Na sygnał. Na niepokojący dźwięk. Na wypadek niebezpieczeństwa. Żebym była pewna, że mogę tu być. Że nikt nie liczy mi czasu. Nie daje mi go na kredyt. Nie nalicza sekund płatnych w późniejszym terminie. W ratach. Z odsetkami. Żebym była na stałe. Bez możliwości wypowiedzenia. Zerwania. Odstąpienia. Nie na okres próbny. Nie na trzy miesiące. Nie na rok plus miesiąc gratis. Nie na gorszy dzień. Nie na noc. Nie na dwie. Nie na kolację bez śniadania. Żebym była na co dzień. Nie na telefon. Nie z dostawą do domu. Nie w biegu. Nie na szybko. Bez umów. Bez podpisów. Z chęci. Bo lubi na mnie patrzeć. Bo nikt nie wybucha mu tak w rękach, jak ja. Bo nie chce, żebym bała się życia. Bo nie dopuści do mnie więcej wątpliwości. Nie pozwoli. Obroni. Żebym mogła obudzić się w tym samym miejscu. Żeby nadal był. Żeby trzymał. Żeby było mi ciepło.
— A.N.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudi kudi
6570 2f89 500
"Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudi kudi
8910 62c8
Reposted fromteijakool teijakool viastrzepy strzepy
8874 33b1 500
Reposted frompiehus piehus
7885 ddff 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vianieobecnosc nieobecnosc
0965 4086
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl