Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viabanshe banshe
8839 e23a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
0353 7ceb
Reposted fromkarmacoma karmacoma
9042 623c
Reposted fromSanthe Santhe viaawakened awakened
concept: you and the person you're in love with wake up next to each other. you give sleepy good morning kisses and you curl up closely next to them as the sun pours in from the window. you are happy.
Reposted fromPoranny Poranny
6365 0f1c 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaburdeltata burdeltata
Żyjemy w dziwnych czasach. W czasach, w których zanikają zasady i wartości. Nagle okazuje się, że facet, który siedzi na kanapie lub żłopie kolejne piwo z kolegami pod sklepem, który nie potrafi ruszyć dupy, żeby zrobić cokolwiek jest normalny, a ten który dba o swój dom i rodzinę jest tym dziwnym.  
Jeśli kochasz rozmawiać ze swoją kobietą to dla wielu znaczy, że coś jest z Tobą nie tak. Jeśli zabierasz ją na spacer, rower, tenisa lub łyżwy to znaczy, że jesteś dziecinny. Jednak grając cały dzień na konsoli wcale taki nie jesteś. Jeśli potrafisz przyznać się do błędu to znaczy, że jesteś słaby. Jeśli kobieta ma zasady i szacunek do siebie to na pewno jest feministką lub samotną idiotką. Jeśli próbuje rozmawiać, prosi o wspólny czas i obecność, bo zależy jej na was to jest wariatką lub „wymyśla“.   
Jeśli ktoś z nas woli spędzić czas przy książce lub dobrej kawie i rozmowie z kimś bliskim, zamiast iść do klubu to znaczy, że jest nudny. Ludzi spełniających swoje marzenia lub pasję uznaje się za niepoważnych. Zaś tych, którzy nie mają nic więcej prócz pieniędzy nazywa się bogatymi.
  Jeśli chcesz przeżyć całe swoje życie tylko z jedną osobą, którą kochasz – bez zdrad, romansów, wiecznych dramatów i flirtów to ponoć nigdy nie poznasz smaku życia. Nie rozumiem tego świata. Popieprzone to wszystko…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaPoranny Poranny
1680 70e6 500
Reposted fromtfu tfu viaburdeltata burdeltata
5299 1e20 500
Reposted fromtfu tfu viaawakened awakened
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
9336 4084 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapatrzpodnogi patrzpodnogi
5113 5982
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaadaaa93 adaaa93
5802 f71c 500
Reposted frommachinae machinae viaIgnition Ignition
9562 d230
Reposted fromshemkel shemkel viajulann julann
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaAmericanlover Americanlover
7613 a5cf 500
Reposted fromVegelus Vegelus viaAmericanlover Americanlover
8752 4a59 500
Much better than 50 shades of Grey. 
Reposted fromSylvka Sylvka vialetshavesex letshavesex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl